FOUNTAIN PRANK II (KOŠICE)

Kúpanie na východe má svoje čaro - fontána s tryskami a travertínové jazierko - no neokúp sa!